Nowe badania ujawniają, że aktywność padaczkowa w mózgu może wpływać na rozwój mowy u dzieci, dlatego też rejestracje EEG należy przeprowadzać częściej u dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy, aby łatwiej zidentyfikować osoby, które mogą wymagać leczenia.

Aktywność padaczkowa w mózgu może wpływać na rozwój języka u dzieci, dlatego też rejestracje EEG powinny być przeprowadzane częściej u dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy, aby łatwiej zidentyfikować tych, którzy mogą potrzebować leczenia.

Przebadano 60 dzieci w różnym wieku, podzielonych na grupy. Pierwsza grupa obejmowała dzieci z dysfunkcją językową, np. dzieci z powolnym rozwojem mowy, które mają trudności z wypowiadaniem się lub mają nieodpowiednie rozumienie języka.

Drugą grupę stanowiły dzieci z padaczką, a trzecią dzieci z dysfunkcją językową i padaczkową czynnością mózgu, niekiedy bez napadów padaczkowych. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z patologami mowy i języka, neurologami dziecięcymi i neuropsychologami ze Szpitala Dziecięcego.

Przeanalizowaliśmy dokumentację pacjentów dzieci z resztkowymi problemami z mową i językiem na początku szkoły i zauważyliśmy, że te dzieci miały również inne podstawowe problemy.
Badanie wykazało, że padaczka (z napadami) i epileptyczna aktywność mózgu z napadami lub bez napadów występowały częściej u tych dzieci niż u dzieci ogółem. Naukowcy chcieli następnie zbadać, czy aktywność epileptyczna była przyczyną dysfunkcji językowej dzieci, czy też inne czynniki wpłynęły na ich rozwój językowy.

Więc przyjrzeliśmy się również umiejętnościom mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym z różnymi postaciami padaczki. Odkryliśmy, że te dzieci miały pewne problemy językowe – miały trudności z wyrażaniem siebie, ale dobrze rozumieły język. Największe problemy występowały u dzieci z padaczkową aktywnością lewej półkuli mózgu, która kontroluje nasze zdolności językowe.

Następnym krokiem było przyjrzenie się dzieciom z zaburzeniami mowy i języka oraz padaczkową aktywnością mózgu podczas snu jako małe dzieci i po kilku latach śledzić ich mowę, język i inne zdolności poznawcze.

Odkryliśmy, że ponad połowa dzieci w wieku szkolnym i młodych dorosłych nadal miała jakąś formę trudności językowych, podczas gdy kilka miało normalne zdolności językowe. Nie było różnicy między dziećmi z ciągle powolnym rozwojem języka a tymi, które doświadczyły utraty lub pogorszenia swojego języka – tak zwanej afazji padaczkowej.

Dochodzimy do wniosku, że więcej dzieci z dysfunkcją języka powinno otrzymać rejestrację EEG, aby znaleźć wyjaśnienie mechanizmów leżących u podstaw i aby można było zapewnić odpowiednią opiekę i leczenie. Twierdzi również, że w niektórych przypadkach można rozważyć leczenie farmakologiczne, które blokuje aktywność padaczkową w mózgu, a tym samym zmniejsza wpływ na rozwój mowy dziecka.

Wyniki badań mogą doprowadzić do nowego spojrzenia na różne diagnozy dysfunkcji językowej i epileptycznej aktywności mózgu. Przede wszystkim zupełnie nowej diagnozy dla dzieci z powolnym rozwojem języka i padaczkową aktywnością mózgu.

Padaczka przybiera postać napadów padaczkowych, z utratą przytomności lub bez i jednoczesnymi drgawkami. Napady są spowodowane czasową nadmierną aktywacją elektrycznych impulsów nerwowych mózgu, które można zarejestrować za pomocą elektroencefalogramu (EEG). Szacuje się, że około 0,5 procent wszystkich dzieci ma tendencję do powtarzających się napadów padaczkowych. Przyczyną padaczki może być tymczasowe lub trwałe uszkodzenie mózgu, ale nie zawsze można zidentyfikować przyczynę. Istnieją leki łagodzące objawy.

Dodaj komentarz
You May Also Like

Czy, będę mamą? Czyli, jakie możesz mieć pierwsze symptomy zajścia w ciąże!

Mówią, że ciąża to błogosławieństwo i trudno się z tym nie zgodzić.…

Nie zmieniajmy dziecka na siłę

Rodzice często bardzo chcą, żeby ich pociechy były jak najbardziej podobne do…